Αρχική Εταιρεία

Η Relate παρέχει εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης σχέσεων μέσα από τεχνολογίες Contact Center, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και ενδυνάμωση των σχέσεων μίας εταιρίας με τα κρίσιμα κοινά της (πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους, επενδυτές, κοινή γνώμη).

Η εταιρία διαθέτει εμπεριστατωμένη τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εξειδικευμένων έργων CRM. Το προσωπικό της εταιρίας συνδυάζει τη διορατικότητα, την υψηλή τεχνική εξειδίκευση, το όραμα και την καινοτομία για τη δημιουργία λύσεων CRM, οι οποίες εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες μας.

Η εταιρία ανήκει στον όμιλο εταιριών PRC Group - The Management House (www.prc.gr), έναν από τους σημαντικότερους Ομίλους παροχής ολοκληρωμένων επαγγελματικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο όμιλος PRC Group ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1969, ως εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο στρατηγικό σχεδιασμό και την έρευνα. Σήμερα, ο όμιλος PRC Group παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε περισσότερες από 50 χώρες, ενώ διατηρεί γραφεία σε 4 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (Αθήνα, Κοπεγχάγη, Λονδίνο και Μαδρίτη).

Η Relate μαζί με την μητρική εταιρία PRC Group είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (www.customerservice.gr)

Οικονομικά στοιχεία 2012
Οικονομικά στοιχεία 2013
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 2015
Οικονομικά στοιχεία 2014
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 2016

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων 16/06/2017