Αρχική Υποδομή

Η Relate βασίζει τις υπηρεσίες που παρέχει σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, ο οποίος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επαγγελματική και ταχύτατη υλοποίηση των έργων.

Στον τηλεπικοινωνιακό τομέα η εταιρία στηρίζεται στο υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο ALCATEL OmniPCX4400, το οποίο μέσω CTI συνδέεται με τις βάσεις δεδομένων Microsoft SQL. Υπάρχουν διαφορετικοί κεντρικοί servers για συγκεκριμένους ρόλους, ενώ οι βάσεις δεδομένων υποστηρίζονται από σύγχρονα συστήματα fault tolerant (clusters) που διασφαλίζουν αδιάλειπτη λειτουργία.

Πολλαπλές γραμμές δεδομένων εξασφαλίζουν την ασφαλή και γρήγορη διασύνδεση με το διαδίκτυο ή VPN πελατών και συνεργατών της εταιρίας.

Τέλος όλοι οι σταθμοί εργασίας και οι servers είναι εφοδιασμένοι με λογισμικό προστασίας εσωτερικών και εξωτερικών επιθέσεων τελευταίας τεχνολογίας.

Για την υλοποίηση των έργων χρησιμοποιούνται σύγχρονα λογισμικά διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), τα οποία παραμετροποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.