Αρχική Υπηρεσίες

Η Relate παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης πελατειακών σχέσεων μέσω του μοντέλου εξωτερικής συνεργασίας (outsourcing).

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία αποτελούν πάντα μία ολοκληρωμένη λύση η οποία περιλαμβάνει Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Διαχείριση του έργου – όσο μικρό και απλό και αν φαίνεται. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απόλυτη κάλυψη των αναγκών των πελατών που εμπιστεύονται την εταιρία.

Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου κατευθύνουν το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγονται μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο η υλοποίηση μεμονωμένων (adhoc) ενεργειών επικοινωνίας με συγκεκριμένη στόχευση, αλλά και η σχεδίαση, οργάνωση και λειτουργία σύνθετων και ολοκληρωμένων Κέντρων Εξυπηρέτησης, αξιοποιώντας σε 24ωρη βάση, όλα τα κανάλια επικοινωνίας (τηλέφωνο, sms, e-mail, web forms και έντυπα).

 

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα των παρεχόμενων υπηρεσιών:

· Εξυπηρέτηση πελατών / καταναλωτών

· Πληροφορίες για προϊόντα / υπηρεσίες

· Ανάπτυξη πελατολογίου

· Υποδοχή και καταχώρηση Παραγγελιών

· Τηλεφωνική έκδοση εισιτηρίων

· Υποστήριξη λειτουργίας club

· Ανανέωση συμβολαίων πελατών

· Ανανέωση ή/και Εγγραφή Συνδρομητών

· Διαχείριση & Εξυπηρέτηση Παραπόνων

· Επεξεργασία/Επικαιροποίηση/Eκκαθάριση Bάσης Δεδομένων

· Διαχείριση ημερολογίου ραντεβού

· Καταχωρήσεις Κουπονιών

· Καταχώρηση Δεδομένων

· Μάρκετινγκ μέσω βάσης Δεδομένων (Database Marketing)

· Παραγωγή Sales Lead

· Παρακολούθηση και Follow Up σε Direct Mail

· Τηλεπωλήσεις-Προώθηση προϊόντων & Yπηρεσιών

· Yπηρεσίες Ενημέρωσης/Γραμμές Πληροφοριών

· Yποστήριξη ή/και Έλεγχος Αντιπροσώπων/Dealers

· Yποστήριξη λανσαρίσματος Νέων προϊόντων & Yπηρεσιών