Αρχική Εγκαταστάσεις

Η Relate στεγάζεται σε νέα σύγχρονα γραφεία, στους Αμπελόκηπους, ακριβώς δίπλα από τον σταθμό του metro στην Πανόρμου, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε όλους τους εργαζόμενους.

Τα γραφεία αυτά έχουν την απαραίτητη χωρητικότητα για να εξυπηρετήσουν με άνεση τις υφιστάμενες ανάγκες των πελατών μας ενώ η οργάνωση του κτιρίου, επιτρέπει με σχετική ευκολία την προσθήκη επιπλέον θέσεων για κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

Οι εγκαταστάσεις είναι αυτόνομες και λειτουργούν σύμφωνα με όλες τις οδηγίες περί ασφάλειας στον χώρο εργασίας, συνδυάζοντας την άριστη υλικοτεχνική υποδομή, το ποιοτικό περιβάλλον εργασίας και την ανταπόκριση σε αυξημένα θέματα ασφαλείας που θέτουν οι πελάτες μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ελεγχόμενος μηχανισμός πρόσβασης (Access Control System)

Αυτόνομος και πλήρως εξοπλισμένος χώρος υποδομής πληροφορικών συστημάτων (Computer Room)

Ανίχνευση Πυρός / Καπνού

Γεννήτρια αδιάλειπτης παροχής ρεύματος

Αίθουσα Εκπαίδευσης (Training Room)

Ειδικοί εργονομικοί χώροι εργασίας

Χώρος Διαλλείματος με πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα