Αρχική Ανθρώπινο Δυναμικό

Το κυριότερο συστατικό της επιτυχίας και ο πολυτιμότερος παράγοντας ανάπτυξης της Relate είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι εργαζόμενοι της εταιρίας αποτελούν την πρώτη γραμμή επικοινωνίας με τους πελάτες που εμπιστεύτηκαν την RELATE.

Για τον λόγο αυτό η RELATE δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η εταιρία εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες στην επιλογή, εκπαίδευση, ανταμοιβή και αξιολόγηση του προσωπικού, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να κρατά ικανοποιημένο το προσωπικό της και να διατηρεί σχετικά χαμηλά το ποσοστό εναλλαγής του.